Repertori d'obres estrenades
d'Antoni Ruiz Negre

 Tel. 96 365 80 66    ruiznegre@ono.com     www.ruiznegre.com  (*)

 (*) En esta web trobarà les sinopsis argumentals de les obres relacionades, en castellà.
Clicant directament en els vínculs de la present pàgina, els obtindrà en valencià.

 

TÍTUL

GÉNERO

DURACIÓ

ACTRIUS

ACTORS

Observacions

A CAP DE LLOC

Intriga

45 m.

1

1

 

¡A MI, NO!

Comèdia

45 m.

6

3

 

AD ESTE COSTAT DE LA LLÍNEA

Intriga

40 m.

1

1

 

ALÇAR EL VOL

Comèdia

90 m.

5

2

 
BENIBUFIT Comèdia 40 m. 4 1  
COM UN DOLÇ MOLT AMARC Intriga 40 m. 1 2  
COM UN GOS FIDEL Comèdia 90 m. 3 8  
DILIGÈNCIA PREVIA Intriga 20 m. 1 - Monòlec
DIVORCIADES Comèdia 45 m. 3 -  
EL DIMARTS ATRA VEGADA Comèdia 40 m. 5 3  
EL MERCADER AMANT Comèdia 45 m. 2 5  
ELL NO HO FARIA Intriga 90 m. 3 1  
ELS AMORS DEL REI Drama 90 m. 8 6  
ELS APARCATS Comèdia 45 m. 2 2  
EM TORNE A CASA Infantil 40 m. 6 6  
EN TOT EL COR Intriga 45 m. 3 2  
ESTACIÓ D'ENLLAÇ Comèdia 45 m. 4 3  
FELISA Comèdia 45 m. 4 1  
FONDOS RESERVATS Intriga 45 m. 2 1  
FRONT A L'ESPILL Comèdia 45 m. 5 - I una veu
L'ALBORCER FLORIX EN L'HIVERN Intriga 45 m. 4 3  
L'HOSTAL DEL LLORER Comèdia 40 m. 4 4  
L'INFERN Comèdia 45 m. 3 3  
LA BROMA Intriga 30 m. - 1 Monòlec
LA FOTO Comèdia 40 m. 4 2  
LES VERDES PRADERIES Comèdia 45 m. 1 - Monólec
MAI MES EN DIJOUS Comèdia 90 m. 2 4  
¡MALAIT SIGUES! Drama 45 m. 4 2  
MAMÀ, YO VULLC SER FURCIA Comèdia 40 m. 1 - Monòlec
NAVELLOS, 18 Drama 40 m. 5 -  
OPERACIÓ VICTÒRIA Comèdia 45 m. 3 3  
PAELLA DE MARISC Comèdia 45 m. 3 2  
¡POBRE TITO! Comèdia 40 m. 1 1  
QUANT MÉS AMIGUES... Comèdia 40 m. 1 - Monòlec
QUE ESTEM ESPERANT-LA Drama 40 m. 4 2  
¿QUE NO CONEIX A RAMON? Comèdia 40 m. 2 -  
¡QUINA FAMILIA! Comèdia 90 m. 4 4  
REMANS DE PAU Comèdia 45 m. 6 1  
SEQÜESTRADES Intriga 90 m. 6 4  
¡TONTA, TU! Comèdia 40 m. 5 2  
TOTS A CUIDAR-LO Comèdia 45 m. 4 4  
TRIO DE FET Intriga 90 m. 3 2  
ÚLTIMES VOLUNTATS Intriga 45 m. 4 2  
UN CAPRIG Comèdia 90 m. 4 3  
UN DENARI DE COURE Intriga 90 m. 3 3 I una veu
UN HOME I UN PAPER Comèdia 45 m. 2 -  
UN... ACCIDENT Drama 45 m. 3 2  
¡VAJA UNA HISTÒRIA! Comèdia 90 m. 3 4  
YO, EN MA CASA Monòlec 45 m. - 1 I dos veus

Totes les obres de l'autor tenen versions en valencià i en castellà.
 

Tornar a Principal